Tryskací bubnové zařízení

Tryskací zařízení bubnové, typ TZB 1, modifikace TZB 1-5,5/700

Tryskací zařízení je určeno pouze pro tryskání středních a malých kovových součástí ostrohrannou ocelovou drtí.
V tryskacím zařízení se smí tryskat díly o max. rozměrech (prostorová úhlopříčka) 345 mm a maximální objem nákladu 165 dm3. Stroj nepřetěžujte. Stroj se smí používat pouze v oblasti výkonů, pro které je dimenzován.
Při rekonstrukci stroje byly využity veškeré národní normy a předpisy a rovněž předpisy EU řešící bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jejich seznam je uveden v ES prohlášení o shodě, dodaném spolu s dokumentací. Toto zařízení je certifikováno a opatřeno značkou CE.

stroj3-03-celkovy-pohledstroj3-09-vysunovaci-plosinka-pro-nasypavani-do-kabiny
stroj3-10-ovladaci-skrin-s-dotykovym-tablemstroj3-06-vysypaci-zarizeni
stroj3-07-rozdelovaci-a-odvazovaci-dopravnikstroj3-08-odvazovaci-a-vyvazeci-dopravnik
stroj3-04stroj3-01
stroj3-02-dopravnik-se-zdvihacim-zarizenim-4-polohystroj3-05-bubnove-zarizeni

ZD MYSLEJOVICE, družstvo
Myslejovice 154
798 05 Myslejovice

DIČ 325-00488682

Tel. - fax: 0508/357 321     
Fax: 0508/357 330