Tryskací bubnové zařízení

Tryskací zařízení bubnové, typ TZB 1, modifikace TZB 1-5,5/700

Tryskací zařízení je určeno pouze pro tryskání středních a malých kovových součástí ostrohrannou ocelovou drtí.
V tryskacím zařízení se smí tryskat díly o max. rozměrech (prostorová úhlopříčka) 345 mm a maximální objem nákladu 165 dm3. Stroj nepřetěžujte. Stroj se smí používat pouze v oblasti výkonů, pro které je dimenzován.
Při rekonstrukci stroje byly využity veškeré národní normy a předpisy a rovněž předpisy EU řešící bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jejich seznam je uveden v ES prohlášení o shodě, dodaném spolu s dokumentací. Toto zařízení je certifikováno a opatřeno značkou CE.

stroj3-03-celkovy-pohledstroj3-02-dopravnik-se-zdvihacim-zarizenim-4-polohy
stroj3-01stroj3-04
stroj3-08-odvazovaci-a-vyvazeci-dopravnikstroj3-07-rozdelovaci-a-odvazovaci-dopravnik
stroj3-06-vysypaci-zarizenistroj3-10-ovladaci-skrin-s-dotykovym-tablem
stroj3-09-vysunovaci-plosinka-pro-nasypavani-do-kabinystroj3-05-bubnove-zarizeni

ZD MYSLEJOVICE, družstvo
Myslejovice 154
798 05 Myslejovice

DIČ CZ00488682

Telefon : 582 357 321     
E-mail :  agrogum@volny.cz